Oblicz swoje BMI / BMR Powyżej 700.28 zł prezent od nas
cinska sport

Polityka prywatności

Polityka prywatności

na podstawie rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r poniższy Administrator publikuje następujące powiadomienia o obsłudze i ochronie danych osobowych.

I.

Administrator

I.1. Osobą zarządzającą danymi osobowymi wymienioną w niniejszym dokumencie jako Administrator, w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, jest Mgr. Ing. Gardiančík Tomáš, REGON 61966878, z siedzibą Šilheřovická 558, 725 29 Ostrava-Petřkovice, info@herbaprodukt.pl, tel. +420 596 131448, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Republiki Czeskiej.

(poniżej jako Administrator”)

II.

Inspektor ochrony danych

II.1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

III.

Przetwarzanie w celu zakupu towarów

III.1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu obsługi zamówień na zakup towarów dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.herbaprodukt.pl, to znaczy, w celu realizacji umowy, w rozumieniu art.6, ust. 1, lit. b) RODO, w zakresie:

- Imię

- Nazwisko

- Adres

- Numer telefonu

- Adres e-mail

- NIP (podmiot gospodarczy)

- Identyfikator VAT (podmiot gospodarczy - podatnik VAT)

Dostarczenie powyższych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy przez Administratora. Niedostarczenie powyższych danych osobowych spowoduje, że zamówienie nie zostanie zrealizowane.

III.2. Administrator przechowuje dane osobowe wymienione w pkt III.1. niniejszego dokumentu, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, przez okres, w którym zgodnie z prawem, jest on zobowiązany do przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

III.3. Jeżeli podmiot danych osobowych podał dane osobowe określone w pkt III.1. niniejszego dokumentu za pośrednictwem internetowego formularza rejestracyjnego w celu dokonania ponownych zakupów lub przyszłych zakupów, administrator przechowuje dane osobowe zarejestrowanych klientów w formie elektronicznej do czasu, gdy podmiot nie usunie, nie zmieni lub nie wykreśli danych osobowych w interfejsie użytkownika klienta (zwanego dalej kontem klienta) lub poprzez usunięcie lub zmianę administratora przez e-mail na info@herbaprodukt.pl. Nie dotyczy to pkt III.2. niniejszego dokumentu.

III.4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt III.1 na podstawie umowy o przetwarzaniu, aby zapewnić przeniesienie, w celu realizacji umowy, w rozumieniu art.6, ust. 1, lit. b) RODO, poniższemu podmiotowi przetwarzającemu:

- Firma Zásilkovna, s.r.o., IČ 28408306, z siedzibą Drahobejlova 1019/27, kod pocztowy 190 00, Praga 9, Libeň, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Republiki Czeskiej prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, plik 139387

III.5. Zásilkovna, s.r.o., przechowuje dane osobowe wymienione w pkt III.1. niniejszego dokumentu, z wyjątkiem numeru identyfikacyjnego i numeru VAT, przez 3 lata po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego przez Administratora, w celu ochrony praw i obowiązków przetwarzającego. Dane osobowe w zakresie identyfikatora firmy i numeru VAT nie są przekazywane przetwarzającemu przez Administratora.

IV.

Przetwarzanie w innych celach

IV.1. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt III.1 na podstawie umowy o przetwarzaniu, w celu zapewnienia normalnego użytkowania, do celów uzasadnionych interesów Administratora, w rozumieniu art.6, ust. 1, lit. f) RODO, poniższym podmiotom przetwarzającym:

- Core Trade sro, IČ 27794954, z siedzibą w Celní 444/10, Hlučín, kod pocztowy 748 01, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Republiki Czeskiej prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, plik 29893, jako dostawcy usług tworzenia oprogramowania, a także usług interentowych, poczty elektronicznej i hostingu,

- Kateřina Šeděňková, IČ 88319415, z siedzibą Na Zátiší 390, kod pocztowy 739 24, Krmelín, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Republika Czeska, jako dostawca usług ewidencji księgowej i podatkowej,

- Ing. Emilia Harmeckova, IČ 11196645, z siedzibą pod adresem Na Šancích 113/53, kod pocztowy 724 00, Ostrava - Nová Bělá, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Republiki Czeskiej, jako dostawcy usług księgowych i rachunkowości podatkowej oraz doradztwa podatkowego.

IV.2. Core Trade s.r.o przechowuje dane osobowe wymienione w części III.1. niniejszego dokumentu tylko w formie elektronicznej tak długo, jak Administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych zgodnie z prawem. W tym samym zakresie, włącznie z informacjami o rachunku bankowym, i przez wyżej wymieniony okres, przechowuje również dane osobowe dostawców Administratora, jeśli są oni osobami fizycznymi.

Kateřina Šeděňková przechowuje dane osobowe, o których mowa w pkt III.1. niniejszego dokumentu, z wyjątkiem numeru telefonu i adresu e-mail, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, tak długo jak zgodnie z prawem, Administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. W tym samym zakresie, włącznie z informacjami o rachunku bankowym, i przez wyżej wymieniony okres, przechowuje również dane osobowe dostawców Administratora, jeśli są oni osobami fizycznymi.

Ing. Emilia Harmečková przechowuje dane osobowe, o których mowa w pkt III.1. niniejszego dokumentu, z wyjątkiem numeru telefonu i adresu e-mail, w formie elektronicznej, tak długo jak Administrator, zgodnie z prawem, jest zobowiązany do przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. W tym samym zakresie, włącznie z informacjami o rachunku bankowym, i przez wyżej wymieniony okres, przechowuje również dane osobowe dostawców Administratora, jeśli są oni osobami fizycznymi.

V.

Przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego

V.1. Administrator przetwarza dane w celu otrzymywania informacji handlowych, w sprawie potencjalnego zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.herbaprodukt.pl, do celów uzasadnionych interesów Administratora, w rozumieniu art.6, ust. 1, lit. f) RODO, w tym zakresie:

- Adres e-mail

V2. Jeżeli podmiot danych osobowych podał dane osobowe określone w pkt V.1. niniejszego dokumentu za pośrednictwem internetowego formularza rejestracyjnego w celu ponownego zakupu lub przyszłych zakupów, administrator przechowuje dane osobowe zarejestrowanych klientów w formie elektronicznej do czasu, gdy podmiot nie usunie, nie zmieni lub nie wykreśli danych osobowych na swoim koncie klienta lub nie żąda usunięcia ani zmiany przez e-mail na info@herbaprodukt.pl. Od momentu, w którym podmiot zrezygnuje z ofert biznesowych, poprzez link zawarty w każdej wiadomości handlowej, Administrator danych osobowych, określonych w pkt V.1. niniejszego dokumentu, już danych nie przetwarza.

V.3. Jeżeli podmiot danych osobowych podał dane osobowe określone w pkt V.1. niniejszego dokumentu pośrednictwem internetowego formularza rejestracyjnego Nie przegap akcji, nowości i promocji, administrator przechowuje dane osobowe zarejestrowanych klientów w formie elektronicznej do momentu, w którym podmiot zrezygnuje z ofert biznesowych, poprzez link zawarty w każdej wiadomości handlowej, lub prosi o usunięcie lub zmianę przez e-mail na info@herbaprodukt.pl.

V.4. Administrator niniejszym informuje użytkowników stron internetowych wymienionych w punkcie III.1. niniejszego dokumentu, że korzysta z usługi Remarketing w ramach usługi reklamowej AdWords obsługiwanej przez Google LLC. Usługi te umożliwiają osobom odwiedzającym strony, które kliknęły w tę witrynę za pośrednictwem jednej z powyższych usług reklamowych lub korzystają z innych usług obsługiwanych przez wyżej wymienionych dostawców usług, reklam skierowanych do indywidualnego zachowania osoby (indywidualnych zainteresowań) odwiedzającej stronę, w naszym przypadku reklamy naszych produktów na partnerskich stronach internetowych powyższych dostawców usług. Technologie, które umożliwiają wyświetlanie tych behawioralnych (dostosowanych) reklam, opierają się głównie na plikach cookie przechowywanych w przeglądarce. Sposób obsługi plików cookie można znaleźć w oddzielnym dokumencie opublikowanym na naszej stronie pod linkiem https://www.herbaprodukt.pl/informace/informace-o-cookies/32. Dostawcy powyższych usług mogą przetwarzać Państwa adres IP, a następnie profilować, określając w ten sposób Państwa preferencje lub zainteresowania zakupowe. Administrator zachęca odwiedzających swoją stronę internetową do zapoznania się z warunkami korzystania z usługi i ochroną danych osobowych wyżej wymienionych usługodawców. Ponadto Administrator zaleca, aby odwiedzający jego stronę, którzy korzystają z jakiejkolwiek usługi powyższych usługodawców, dostosowali ustawienia na swoich kontach klienckich do każdego usługodawcy w sposób odpowiadający ich preferencjom.

V.5. Administrator informuje również odwiedzających strony internetowe wymienione w punkcie III.1. niniejszego dokumentu, którzy są także użytkownikami serwisów społecznościowych facebook, instagram lub google +, dzieląc się stroną internetową Administratora lub udostępniając produkty na stronach umieszczonych w sieciach społecznościowych, może być profilowany przez dostawcę usług społecznościowych promującego Państwa preferencje lub zainteresowania zakupowe na Państwa profilu. Administrator zachęca odwiedzających swoją stronę internetową do zapoznania się z warunkami korzystania z usługi i ochroną danych osobowych wyżej wymienionych dostawców sieci społecznościowych. Ponadto Administrator zaleca, aby odwiedzający strony internetowe, którzy korzystają z dowolnej usługi powyższych dostawców sieci społecznościowych, modyfikowali ustawienia na swoich kontach klienckich dla każdego dostawcy sieci społecznościowej w sposób odpowiadający ich preferencjom.

VI

Prawa osoby, której dane dotyczą

VI.1 Osoba fizyczna, która prosi Administratora o przekazanie swoich przetworzonych danych osobowych, e-mailem na adres info@herbaproukt.pl lub listem wysłanym na adres Administratora, ma prawo do bezpłatnego uzyskania zaświadczenia od Administratora o zakresie i sposobie przetwarzania jej danych osobowych. To potwierdzenie jest wymagane przez Administratora do wydania i przekazania danych osobowych tylko podmiotowi, który może udowodnić swoją tożsamość Administratorowi. Administrator wydaje potwierdzenie w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o potwierdzenie. Wszelkie inne oświadczenia wydane przez administratora w ciągu najbliższych 12 miesięcy kalendarzowych od pierwszego potwierdzenia podlegają obciążeniu w wysokości odpowiadającej kosztom wykorzystania środków technicznych i czasowi niezbędnemu do sporządzenia takiego potwierdzenia.

VI.2. Osoba fizyczna ma prawo do bezpłatnego poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że przetwarzanie jej danych osobowych jest zgodne z prawem. Prawo to może być wykonywane przez osobę w dowolny sposób opisany w III.3., V.2., V.3., lub przez Administratora, e-mailem na info@herbaproukt.pl lub w formie pisemnej pocztą odesłaną na adres siedziby Administratora w celu poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych. O ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami Administratora lub jego uzasadnionymi interesami, a osoba, której dane dotyczą, należycie wykazuje swoją tożsamość, Administrator stosuje się do tego żądania i podjmie działania nie później niż 30 dni po otrzymaniu wniosku, powiadamiając jednocześnie każdego innego administratora lub przetwarzającego , który dostarczył dane osobowe, o konieczności wypełnienia tych samych zadań. W przeciwnym razie Administrator podaje przyczyny niezgodności.

VI.3. Osoba fizyczna, która uważa, że Administrator narusza prawa w odniesieniu do danych osobowych, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych drogą elektroniczną na adres info@herbaproukt.pl lub w formie pisem w piśmie przesłanym na adres Administratora. Osoba fizyczna, która uważa, że jej prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

VI.4. Osoba fizyczna będąca przedmiotem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora ma prawo za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres info@herbaproukt.pl lub w formie pisemnej zaadresowanej na adres Administratora, żądać przeniesienia jej danych. Jeżeli osoba podająca dane osobowe odpowiednio wykaże swoją tożsamość, wzywający administrator zastosuje się do tego i podejmie działania w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, tworząc plik XML udostępniony podmiotowi danych osobowych lub innemu administratorowi, którego podmiot danych osobowych określa.

VII.

Informowanie przez administratora

VII.1. Administrator informuje niniejszym osobę, której dane dotyczą, że jej dane osobowe nie są przedmiotem żadnej decyzji, w tym środki oceniające aspekty osobiste odnoszące się do jej osoby i oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, mającym skutki prawne lub mającym podobnie znaczący wpływ na to, takie jak zautomatyzowane odrzucanie żądań lub procedur online bez interwencji człowieka.

VII.2. Administrator podjął takie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych, zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieautoryzowanemu przekazaniu, wszelkiemu nieautoryzowanemu przetwarzaniu i innym nadużyciom danych osobowych.

VII.3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osób, których dane dotyczą, do innych krajów UE lub państw trzecich spoza UE.

VIII.

Przepisy końcowe

VIII.1. Akceptacja niniejszej polityki prywatności jest możliwa tylko dla osób w wieku 16 lat lub starszych. Jeśli uzyska taką ochronę w wieku poniżej 16 lat bez powiadomienia Administratora bezzwłocznie lub bez potwierdzenia zgody opiekuna prawnego, przyjmuje się, że wprowadza w błąd Administratora.

VIII.2. Potwierdzenie treści postanowień niniejszego dokumentu Polityka prywatności i jego akceptacja zostanie dokonane poprzez zaznaczenie pola wyboru, obok którego znajduje się link do niniejszego dokumentu.

VIII.3. Postanowienia niniejszego dokumentu Polityka prywatności obowiązują od 25.05.2018.

VIII.4. Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim, co uniemożliwia kopiowanie lub wykorzystanie dokumentu lub jego części.

pliki do pobrania

Ochrana osobních údajů407 kB
Polityka prywatności240 kB

Herbaprodukt dlaczego?

Sklep internetowy HERBAPRODUKT.cz od 1997 roku zajmuje się sprzedażą produktów Herbalife i od 2009 roku sprzedażą produktów Tianshi.

W naszym e-sklepie oferujemy tylko produkty najwyższej jakości, z którymi mamy wieloletnie doświadczenie i mamy świetne opinie od naszych stałych klientów.

0

Od tak wielu lat jesteśmy
na rynku zdrowego odżywiania.

0

Towar w naszym e-sklepie.

Nie przegap akcji, nowości i promocji

Zapoznałem się z Twoją Polityką Prywatności, dotyczącą przetwarzania moich danych zgodnie z prawem.

Możesz zrezygnować w każdej chwili. Wysyłamy nasz newsletter najwyżej 1x 14 dni.

ok

Dodaj więcej przedmiotów

Przejdź do koszyka